Activiteiten


De activiteiten van de stichting zijn als volgt in te delen:

Collectievorming
Het verzamelen en beheren van het materiaal vraagt bekendheid en toegankelijkheid van de stichting Réveil-Archief zodat eigenaren van archieven, die deze willen overdragen ook daadwerkelijk bij de stichting Réveil-Archief terecht komen. Daarnaast vraagt het zorgvuldige selectie van wat wel en wat niet bij het archief hoort.

Onderzoek en ontsluiten van bronnen
Op basis van het verzamelde materiaal kunnen publicaties verzorgd worden. Dit kan in de vorm van transcripties, zoals bij het dagboek van Willem de Clercq, maar ook door materiaal te bewerken.

Studiedagen
De stichting organiseert om het jaar studiedagen met aan het Revéil gelieerde thema’s. Door de stichting uitgenodigde sprekers spreken over deze thema’s tijdens de studiedag, waar zowel donateurs als ook andere belangstellenden aan deelnemen.