ANBI-status

Stichting Réveil-Archief is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Met het oog hierop verwijzen we naar de volgende onderdelen van deze website:

 

Bovendien kunnen hier de volgende documenten gedownload:

  • Beleidsplan
  • Verslag van activiteiten
  • Financiële verantwoording

 

RSIN nummer: ------