Studiedagen

Op vrijdag 23 november 2012 zal de twee-jaarlijkse studiedag van het Réveil-Archief worden gehouden.


Centraal staat dit keer het verschijnen van de nieuwe Réveil-bundel Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland. Hierin wordt door negen auteurs, onder redactie van prof.dr. Fred van Lieburg, het traditionele beeld van de beweging herzien. Zij maken duidelijk dat het Réveil niet slechts een elitaire kring van bevlogen denkers en rijke filantropen was. Het Réveil was veel breder dan dat: het was een grootse poging tot herkerstening van de samenleving, een christelijke impuls tot de ontwikkeling van de Nederlandse civil society.

Ook dit keer is weer een geschikte historische locatie voor de studiedag gevonden, namelijk het statige Corvershof aan de Nieuwe Herengracht te Amsterdam, al enkele eeuwen de zetel van de Hervormde (tegenwoordig: Protestantse) Diakonie ter plaatse.

Het programma kent de volgende onderdelen:

12.30-13.00Ontvangst met koffie en thee en broodjes
13.00-13.15Welkom door de voorzitter van het Réveil-Archief, prof. dr. Jan de Bruijn
13.15–13.45Inleiding door prof. dr. August den Hollander over het Corvershof, met aansluitend een rondleiding
13.45–14.30Voorvertoning van de EO-documentaire over de beweging van het Réveil, in het kader van de serie ‘God in de Lage Landen’, met commentaar van dr. Maartje Janse
14.30–15.00Pauze
15.00–15.15Inleiding van prof. dr. Fred van Lieburg bij de presentatie van de bundel Eene magt in kerk en staat. Opstellen over het protestantse Réveil in Nederland, met als titel: “Kluits Réveil – een kluit in het riet’
15.15–15.45 Lezing van prof. dr. Mart van Lieburg: ‘De Fliedner-façade van het vroege diakonessen- wezen in Nederland’
15.45–16.30Lezing van prof. dr. Jan Bank, met commentaar op de Réveil-bundel. Aansluitend discussie
16.30–16.45Aanbieding van de Réveil-bundel door prof. Fred van Lieburg aan prof. dr. Jan Willem Gunning, oud-voorzitter van het Réveil-Archief
16.45-16.50Presentatie van de website van de Stichting Réveil-Archief
16.50–18.00Afsluiting, gezellig samenzijn en gelegenheid tot het kopen van de Réveil-bundel
18.30–20.30Maaltijd van donateurs, sprekers en auteurs

Overbodig te zeggen dat uw aller aanwezigheid bijzonder op prijs zal worden gesteld. En mochten zich in uw kring van uw familie, vrienden, bekenden en/of collega's ook anderen zijn die belangstelling kunnen hebben voor deze studiedag, schroomt u dan niet hen hiervan op de hoogte te stellen. Ook zij zijn van harte welkom!

Donateurs van de Stichting Réveil-Archief kunnen kosteloos deelnemen aan de studiedag. Voor niet-donateurs is de bijdrage van € 15,- ter plaatse te voldoen.

U kunt zich voor de studiedag aanmelden door vóór 16 november een e-mail te sturen aan het volgende e-mailadres: info@reveilarchief.nl