Studiedagen

Op vrijdagmiddag 11 november 2016 zal de twee-jaarlijkse studiedag van het Réveil-Archief worden gehouden in de Armeens Apostolische Kerk te Amsterdam.

Het thema is: De Oriënt als spiegel. Het Réveil over jodendom en islam.

Deze studiedag concentreert zich op de beelden op de Oriënt – grofweg het huidige Midden-Oosten – die opgeld deden in de wereld van het internationale Réveil. In Nederland, net als in Groot-Brittannië en Duitsland, groeide de aandacht voor de mediterrane wereld, jodendom en islam en met name voor het Heilige Land. Die aandacht was vaak gekoppeld aan theologische opvattingen over de laatste fase van de wereldgeschiedenis, de ‘eindtijd’. Deze studiedag wil de interactie traceren tussen ideeënvorming en praktische activiteiten, tussen theologie en missie.


Het programma kent de volgende onderdelen:

13.30–13.40

Opening door Fred van Lieburg, voorzitter Stichting Réveil-Archief

13.40–14.00Inleiding door René Bekius, bestuurslid Armeens Apostolische Kerk
14.00–14.45Bart Wallet: De Oriënt als spiegel. Het Réveil over jodendom en islam
14.45–15.15Pauze - bezichtiging kerkruimte
15.15–16.00 Jan de Hond: De verbeelding van het Oosten. De Oriënt in de negentiende-eeuwse kunst en literatuur 
16.00-16.45Bart Jan Spruyt: ‘Maar neen! Jeruzalem sterft nooit’: het Réveil en de ‘Oostersche quaestie’
16.46-Borrel

’s Avonds om 18 uur houden we ons traditionele Réveil-diner, in een nog te bepalen locatie.


Personalia


Dr. Jan de Hond is conservator Geschiedenis bij het Rijksmuseum in Amsterdam.

Dr. Bart Jan Spruyt is leraar geschiedenis aan de Guido de Brès in Rotterdam en docent kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarium aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Bart Wallet is historicus en verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Middels onderstaande link kunt u een pdf-bestand downloaden van:
- bovenstaand programma  (uitnodiging)

Overbodig te zeggen dat uw aller aanwezigheid bijzonder op prijs zal worden gesteld. En mochten zich in uw kring van uw familie, vrienden, bekenden en/of collega's ook anderen zijn die belangstelling kunnen hebben voor deze studiedag, schroomt u dan niet hen hiervan op de hoogte te stellen. Ook zij zijn van harte welkom!

Donateurs van de Stichting Réveil-Archief kunnen kosteloos deelnemen aan de studiedag. Voor niet-donateurs is de bijdrage van € 15,- ter plaatse te voldoen.

U kunt zich voor de studiedag aanmelden door vóór 1 november een e-mail te sturen aan het volgende e-mailadres: info@reveilarchief.nl

 

Het gebouw van de Armeens Apostolische Kerk ‘Surp Hoki’, Krom Boomssloot 22, 1011 GW Amsterdam, is te vinden op enkele minuten loopafstand van metrostation Nieuwmarkt.