Studiemiddag i.s.m. Vereniging Het Bilderdijk Museum

Het einde der tijden of een nieuw begin?

Christelijke reacties op de grote omwentelingen in Europa, van de Franse Revolutie tot de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog

 

Studiemiddag vrijdag 23 maart 2018

Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdgebouw (De Boelelaan 1105) , zaal 4 A 33

 

Georganiseerd door de Stichting Réveil Archief

in samenwerking met de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’

 

Het programma kent de volgende onderdelen:

[13.30]

[Ledenvergadering Vereniging Het Bilderdijk-Museum]

14.00Ontvangst donateurs Stichting Réveil-Archief en andere bezoekers
14.30Lezing Peter Raedts: Ultramontanisme en Romantiek
15.00Lezing Rie Hilje-Kielman: 'Welk een toekomst grijnst my aan'. Bilderdijk, het Réveil en de Franse Revolutie.
15.30Lezing Jeroen Koch: Geloven na Armageddon. Christelijke reacties op de Franse Revolutie en Napoleon, de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
16.00Afsluiting en borrel.

 

Personalia
...

...

...

Middels onderstaande link kunt u een pdf-bestand downloaden van:

- bovenstaand programma  (uitnodiging)

Donateurs van de Stichting Réveil-Archief kunnen kosteloos deelnemen aan de studiedag. Voor niet-donateurs is de bijdrage van € 10,- ter plaatse te voldoen.

U kunt zich voor de studiedag aanmelden door vóór 21 maart een e-mail te sturen aan het volgende e-mailadres: info@reveilarchief.nl