Tweejaarlijkse studiedag Réveil-Archief

Vrijdag 9 november 2018

De schaduw van de slavernij. Het Réveil en de strijd tegen oude en nieuwe slavernij


In 1865 werd in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij afgeschaft. De gevolgen daarvan hielden echter allerminst op en blijven tot op de dag van vandaag nazaten van slaven volop bezighouden. Binnen de kring van het Réveil woedden ook veel debatten over de slavernij en enkele van de meest uitgesproken tegenstanders kwamen uit deze kring voort. Toch bekommerde het Réveil zich niet alleen om grove misstanden in de koloniën: ook praktijken als prostitutie in het eigen land werden onbeschroomd als slavernij aangewezen.

Op de studiemiddag zal worden stilgestaan bij de historische betekenis en de maatschappelijke relevantie van de strijd van en in het Réveil tegen de slavernij.

Locatie is de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist, die herinnert aan de historische relatie tussen de Hernhutters en de Réveil-beweging. Dit jaar viert zij het 250-jarig bestaan van haar kerkgebouw.

Programma

12.30

Ontvangst in de Grote Zaal van de EBG

13.00Opening door Fred van Lieburg (voorzitter Stichting Réveil Archief)
13.15Lezing door Susan Legêne (hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit): ‘Vrij… Transnationale (denk)beelden van natievorming en burgerschap’
13.45Lezing door Sarah Adams (onderzoeker Universiteit Gent): ‘Slavernij op scène: Abolitionisten en hun agenda’s’
14.15Bijdrage over moderne slavernij door Emanuel da Costa (sociaal-ethisch auditor)
14.30Actualisering door Gert-Jan Segers (lid Tweede Kamer namens ChristenUnie)
15.00Discussie
15.45Pauze
16.00Rondleiding EBG (Grote en Kleine Zaal, Museum Herrnhutterhuis)
17.00Borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@reveilarchief.nl.

Voor donateurs van de Stichting Réveil-Archief is deelname aan de studiedag kosteloos. Niet-donateurs kunnen de bijdrage van 15 euro ter plaatse voldoen.

Locatie

De locatie, die onderdeel vormt van het complex van gebouwen rond Slot Zeist, is nauw verbonden met de hier besproken geschiedenis: de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Tussen de Herrnhutters, de Evangelische Broedergemeente in Nederland, Suriname en het Réveil bestonden tal van banden. Ook de Herrnhutters speelden een voorname rol in de strijd tegen de slavernij.

Het adres is Zusterplein 20, 3703 CB Zeist.

Wanneer u met de auto komt, dan is er de keuze uit twee parkeerplaatsen: van Slot Zeist (adres: Brouwerij 9; gratis doch druk) of van Hotel Theater Figi (Het Rond 2; betaald).  Beide ongeveer 5 min. lopen. Op nog kortere loopafstand is bushalte Het Rond/Lageweg, met o.a. verbindingen van/naar NS Station Driebergen-Zeist.