1823-2023: symposium i.s.m. Werkgroep Bilderdijk

Op vrijdag 23 november 2023 vindt in de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium van de Werkgroep Bilderdijk plaats, in samenwerking met de Stichting Réveil-Archief. Centraal staat het jaar 1823, dat in vele opzichten memorabel was. In de zomer van 1823 werd in Haarlem het Laurens Janszoon Coster-feest gevierd. Vlak daarna publiceerde Bilderdijks leerling Isaäc da Costa zijn geruchtmakende brochure Bezwaren tegen den geest der eeuw. Van de hand van Abraham Capadose verscheen datzelfde jaar een geschrift tegen de koepokinenting: Bestrijding der vaccine. En Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp maakten in de zomer van 1823 hun bekende voettocht door Nederland.


Praktische informatie

Datum: Vrijdag 24 november 2023

Plaats: UB Leiden, Vossiuszaal, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden

Toegang: Gratis (aanmelden is niet nodig)

Meer info: Rick Honings: r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl

 

Het programma kent de volgende onderdelen:

14.00Algemene Ledenvergadering Werkgroep Bilderdijk
15.00Pauze
15.30Opening door Rick Honings
15.40Fred van Lieburg, Woke in 1823. De oorsprong van het Réveil
16.05Arianne Baggerman, Weg van Da Costa. De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door Nederland in 1823
16.30Intermezzo: voordracht van Simon Mulder
16.40Marleen de Vries, Tegen de cultuur van de Verlichting. Abraham Capadose’s De bestrijding der vaccine (1823)
17.00Aanbieding Jaarboek Bilderdijk 2023 aan Kees van der Staaij
17.15Afsluiting

 

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. En mochten zich in uw kring van uw familie, vrienden, bekenden en/of collega's ook anderen zijn die belangstelling kunnen hebben voor dit symposium, schroomt u dan niet hen hiervan op de hoogte te stellen. Ook zij zijn van harte welkom!