Overdracht van de mémoires van Jan Willem Gefken

 

Op vrijdag 2 februari 2024 vindt in het AllardPierson de overdracht plaats van

de mémoires van Jan Willem Gefken (1807–1887)

De mémoires van de negentiende-eeuwse jurist en politicus Jan Willem Gefken bevonden zich tot op heden nog in familiebezit. Zijn gelijknamige nazaat Jan-Willem Gefken schenkt dit document – drie banden met in totaal 1187 beschreven pagina’s – nu aan de Stichting Réveil-Archief. Het zal worden toegevoegd aan de collectie van de Stichting, die beheerd wordt door het Allard Pierson. Daarmee komt deze uitvoerige historische bron beschikbaar voor onderzoek.

De Réveil-man Jan Willem Gefken was van 1857 tot 1868 procureur-generaal in Suriname, waar hij nauw betrokken was bij de afschaffing van de slavernij. Al eerder was hij actief geweest in de mede door hem opgerichte Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Afschaffing der Slavernij. Juist nu de geschiedenis van de slavernij en de verwerking van het slavernijverleden volop in de schijnwerpers staan, is de overdracht van zijn mémoires een bijzonder moment.

Voor deze gelegenheid hebben wij een klein symposium georganiseerd.

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

15.00 inloop met koffie/thee
15.30‘Gefken en het Réveil’, door Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis Vrije Universiteit en voorzitter Stichting Réveil-Archief
15.45‘Gefken en de afschaffing van de slavernij’, door Maartje Janse, universitair hoofddocent geschiedenis Universiteit Leiden
16.15discussie
16.30 overdracht van de mémoires door Jan-Willem Gefken namens de familie
16.30 reflectie door Isabelle Best, junior conservator Surinamica bij het Allard Pierson
17.00 sluiting en borrel

Datum: vrijdag 2 februari 2024

Locatie: de Nina van Leerzaal van het Allard Pierson, Oude Turfmarkt 127–129, 1012 GC Amsterdam.

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Deelname aan het symposium is gratis, maar aanmelding is verplicht. U kunt zich aanmelden via deze link: www.allardpierson.nl/agenda/reveil

Meer info: Fred van Lieburg: f.a.van.lieburg@vu.nl