Studiedag over 'Jan de Liefde (1814-1869): dominee van de straat'

 

Op vrijdag 15 november 2024 organiseren het seminarium van de Bond voor Vrije Evangelische Gemeenten en de Stichting Réveil-Archief een symposium onder de titel 'Jan de Liefde, dominee van de straat: Evangelisatie en volksemancipatie in negentiende-eeuws Amsterdam'. Het accent ligt op 'volksverheffing' en de theologie die daarvoor door De Liefde werd ingezet. Hier liggen tevens raakvlakken met het socialisme. Het gaat bij volksemancipatie om een sociaal én een levensbeschouwelijk effect.

Datum, plaats en tijd: 15 november 2024, Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 AW Amsterdam. Aanvang: 14:00 uur (voorafgaand een stadswandeling vanaf 13:00 uur).

Aanmelding: Gelieve aan te melden via info@reveilarchief.nl tot uiterlijk 12 november 2024.

Kosten: € 10,00 (contant of per QR-code/Ideal)

Bonus: Deelnemers ontvangen na afloop van het symposium een speciale uitgave van een niet eerder gepubliceerde brief van Jan de Liefde aan Isaac da Costa van 26 juni 1855. Ook is er een verrassingsgeschenk van Cees Houtman.

Meer info: Fred van Lieburg: f.a.van.lieburg@vu.nl

13.00stadswandeling o.l.v. Gert van Klinken (PThU)
14.00

entree, opening

14.10

Fred van Lieburg (VU): ‘Liefde voor het Réveil(onderzoek)’

14.20lezing Mirjam Hofman (promovenda RUG): ‘Jan de Liefde als evangelical’
14.40lezing Gert van Klinken: ‘Volksverbeteraars in Amsterdam, van evangelischen tot socialisten’
15.00lezing Dick Wolters (Noorderkerk): ‘Pionieren in de Jordaan: hoe de stad mij bekeerde’
15.20

pauze

15.40

panelgesprek met de sprekers, Cees Houtman en Joël Voordewind van Tot Heil des Volks

16.10sluiting
16.15borrel (tot 17.00)

 

Met de volgende link kunt u een een uitgebreider programma downloaden als pdf-bestand.