Verwerving van de collectie


De geschiedenis van de collectie begint met het beheer van de collectie Willem de Clercq. In 1928 droeg zijn kleindochter Anna Elisabeth Kluit-de Clercq (1867-1930) het beheer van zijn collectie over aan haar dochter Marie Elisabeth (Lili) Kluit (1903-1977). Daarbij sprak zij de wens uit dat het archief naar een nog op te richten Réveil-archief zou gaan. Op 4 april 1930 werd de Stichting ‘Het Réveil-Archief’ opgericht. Het bestuur deed een oproep aan de nazaten van Réveilfiguren om verzamelingen te schenken. Uit het eerste jaarverslag van de stichting van 1931 blijkt dat aan deze oproep op grote schaal gehoor werd gegeven. De stichting verwierf onder meer de collecties J.J.L. van der Brugghen, Willem de Clercq, Isaäc da Costa en H.J. Koenen.

In maart 1931 werd een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van de Stichting Het Réveil-Archief en de Universiteitsbibliotheek Amsterdam waarin de stichting de totale collectie in bruikleen gaf aan de bibliotheek. Sindsdien is de collectie verder uitgebreid. Belangrijke aanwinsten waren de collectie De Graaf-Pierson (1932), het archief van de Heldringgestichten (1946), de collectie N.H. de Graaf (1948), de collectie Pierson-Gildemeester (1958/1961), de collectie Andrew de Graaf (1978/1991) en een belangrijke aanvulling op de collectie Isaäc da Costa in 1998.

Sommige onderdelen van de collectie zijn ook weer afgestoten. In 1938 werd de brievenverzameling die betrekking heeft op B.J.L. de Geer van Jutphaas overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar zij werd toegevoegd aan het archief De Geer van Jutphaas dat zich al in Utrecht bevond. In 1976 werd op verzoek van nazaten van Jacob van Lennep de in 1938 in bruikleen verkregen collectie D.J. en J. van Lennep overgedragen aan het Gemeentearchief Amsterdam. In 1980 kreeg de Stichting Het Réveil-Archief de briefwisseling tussen M. Kol en H.F. Kohlbrugge en de brieven van Kohlbrugge aan M. Westendorp, J. Wichelhaus en J. Künzli. Het bestuur van de stichting besloot deze brievencollecties over te dragen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Lili Kluit (1903-1977), achterkleindochter van Willem de Clercq, conservator handschriften van de UB Amsterdam en ruim 40 jaar het gezicht van het Réveil-Archief.