Bestuur


Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

  • Prof.dr. Fred van Lieburg, voorzitter
  • Drs. Daan de Clercq, secretaris
  • Emanuel da Costa, penningmeester
  • Dr. Ton van Kalmthout
  • Dr. Bart Wallet
  • Ds. Henk Leegte
  • Drs. Mirjam Hofman

 

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.