Doelstelling


Stichting 'Het Réveil-Archief' is opgericht in 1931.

De stichting verzamelt en beheert een veelheid aan materiaal van en over het negentiende-eeuwse Réveil, en maakt dit materiaal toegankelijk. Dit archief is dienstbaar aan de bestudering van deze beweging en, meer in het algemeen, van het geestelijk en sociale leven binnen het Nederlandse Protestantisme in de negentiende eeuw.

Het door de stichting beheerde archief bevindt zich in de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

 

Haar doelstelling tracht de stichting te bereiken door:

  • Collectievorming
  • Onderzoek en ontsluiting van bronnen
  • Het organiseren van studiedagen

 

Meer hierover vindt u op de pagina Activiteiten


  

Voormalige Réveilkamer in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, ca. 1935-1955