Donateurschap


U kunt Stichting Réveil-Archief steunen, door een minimum donatie van € 12,50 per jaar.

Het door u gekozen bedrag kunt overmaken op NL18INGB 0000 5334 87 ten name van de Stichting Réveil-Archief te Amstelveen.

Ook is het mogelijk om met ons contact op te nemen, voor een automatische, jaarlijkse incasso.