ANBI status


Stichting Réveil-Archief is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De Belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Naam instelling: Stichting Réveil-Archief
RSIN/Fiscaal nummer: 8160 98 001
KvK nummer: 41212546
Contactgegevens: zie Contact

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden: zie Bestuur

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Statutaire doelstellingen: zie Doelstellingen

Beleidsplan: klik hier 

Activiteitenverslag: zie Activiteiten

Financiële verantwoording: klik hier